Stichting Wereld Eidag organiseert Barneveld-taire BBQ

De Stichting Wereld Eidag organiseert verschillende activiteiten om op uiteenlopende wijze aandacht te vragen voor ‘de wereld van het ei’. Op donderdag 13 september 2012 vond de kick-off plaats tijdens de zogenoemde “Barneveld-taire BBQ”,  in navolging van de jaarlijkse Parlementaire barbecue in Den Haag.

 

Bij deze bijeenkomst, die plaatsvond in het Pluimveemuseum, was de voorzitter van de Raad van Bestuur van de Universiteit Wageningen één van de sprekers.

Hij riep de deelnemende bedrijven van de FoodValley op om zich innovatief in te zetten om de wereldbevolking te voeden. De sterke bevolkingsgroei dwingt ons om een antwoord te geven op de groeiende vraag naar voedsel.

Na de oproep van de burgemeester van Barneveld om tot een grotere samenwerking in de gehele voedselkolom te komen, kreeg dr. A. Dijkhuizen het woord. Hij benadrukte, dat hij, in de 40 jaar, dat hij in dit vak zit, de wereldbevolking met 2 miljard mensen heeft zien toenemen. Als deze groei zich naar verwachting doorzet, zal de aarde over 40 jaar totaal negen miljard mensen moeten voeden. Dit zal op de traditionele wijze alleen niet lukken. Door de intensieve wijze van produceren, die wij in Nederland kennen, zijn wij in staat antwoord te geven op deze voedselvraag. Tevens weten wij hiermee de milieubelasting terug te dringen.

Hij sprak zijn verwondering uit over het feit, dat een kleine oppositiegroep in staat is om waardevol voedsel in diskrediet te brengen. De sector wordt opgeroepen om deze negatieve PR met positieve aanvullingen  te verrijken. Voorts wees hij er op, dat de wereldbevolking recht heeft op voedsel. Hongerende mensen zullen grote sociale onrust veroorzaken. Innovatie is het antwoord op deze vraag. De FoodValley neemt in de wereld een vooraanstaande plaats in. Als wij vandaag niet bezig zijn met innoveren, zullen we over 10 jaar concluderen, dat we de race verloren hebben. In Nederland hebben we de kracht en de kennis om honger de wereld uit te helpen.

De Barneveld-taire Barbecue werd mede mogelijk gemaakt door Accon avm adviseurs en accountants te Barnveld, de Kamer van Koophandel Oost-Nederland en het Nederlands Pluimveemuseum te Barneveld

Voor de foto's klik hier

Geschreven door op 23-09-2012