Barneveldtaire BBQ 2013: Samenwerking en innovatie van de sector

Woensdag 18 september jl vond bij Groenhorst Barneveld de aftrap van de Wereldeidagen plaats, de Barneveldtaire BBQ. Een bijeenkomst die bijgewoond werd door ca. honderd vertegenwoordigers uit de pluimvee industrie, onderwijs en overheid.  Ook aanwezig waren C. Cornielje, commissaris van de Koning in Gelderland, Asje van Dijk, burgemeester van Barneveld en Cees van der Knaap, burgemeester van Ede.

De bijeenkomst heeft tot doel overheid, onderwijs, onderzoekers en ondernemers in de Food Valley regio met elkaar te verbinden.  Organisator Stichting Wereld Eidag kijkt tevreden terug op de bijeenkomst. Voorzitter Cees Hoogeveen “Het is goed om te zien hoe de verschillende organisaties met elkaar in contact staan.  Er is veel motivatie om door gezamenlijke inspanning de pluimveesector te versterken en er zijn waardevolle contacten gelegd.  De Wereldeidagen dragen daar natuurlijk ook aan bij.”

 

Poultry Expertise Centre

Bastiaan Pellikaan, voorzitter College van Bestuur Aeres Groep, vertelde tijdens de bijeenkomst over de totstandkoming van het Poultry Expertise Centre. Aeres, Groenhorst Barneveld, CAH Vilentum, PTC Plus, AOC Oost en AOC Groene Welle slaan de handen ineen om de nieuwe pluimveeopleiding in regio Midden en Oost van de grond te krijgen. Partijen als gemeente Barneveld, Provincie Gelderland en de WUR zullen hier ook bij aansluiten.

Commissaris van de Koning in Gelderland, C. Cornielje onthulde tijdens de bijeenkomst het logo van het Poultry Expertise Centre. Het centrum ontwikkelt een pluimveeopleiding op MBO niveau (en op termijn op HBO niveau) met als doel goed geschoolde werknemers af te leveren aan de arbeidsmarkt. In zijn toespraak gaf Cornielje aan dat de provincie Gelderland inzet op de innovatie van de voedingssector. Kwalitatief goed onderwijs op dit gebied is een speerpunt. De regio FoodValley gaat hiermee de komende jaren aan de slag. Het nieuwe Poultry Expertise Centre in Barneveld, dat nu van start gaat, is daar een goed voorbeeld van.

 

Slotspreker was Jan Jacob van Dijk, gedeputeerde Provincie Gelderland.

,,Samenwerking en innovatie van de sector, dat is dé uitdaging voor dit moment. Mondiaal hebben we in 2050 twee miljard extra monden te voeden." De provincie kende eerder dit jaar 1,1 miljoen euro subsidie toe voor het nieuwe kenniscentrum en voor research. ,,Ook de komende tijd willen we de verdere ontwikkeling van FoodValley blijven ondersteunen."
Jan Jacob van Dijk legde in zijn toespraak de nadruk op het soms negatieve imago van de voedingssector. ,,Het is een extra uitdaging om er aan te werken dat imago te herstellen, bijvoorbeeld door meer in te zetten op dierenwelzijn, maar ook door de sector open te stellen met bijvoorbeeld open huizen." Dat laatste gebeurt de jaren steeds meer. Zo is dit jaar gestart met het project Vallei Boert Bewust, waarbij met name varkensbedrijven hun stallen openstellen voor bezoekers.


Innovatie en high-tech onderwijs binnen de foodsector is volgens Van Dijk de komende jaren van groot belang, vanwege een dreigend tekort op de arbeidsmarkt over enkele jaren. ,,En daar past het nieuwe Poultry Expertise Centre goed in." Dit centrum, dat gehuisvest wordt op het terrein van Groenhorst Barneveld, moet een landelijk én internationaal expertisecentrum worden op het gebied van pluimvee. Binnen het centrum werken ook bedrijven uit de sector mee, door bijvoorbeeld stageplaatsen en gastlessen te regelen.
Klik hier voor de foto’s.

Geschreven door op 27-09-2013