De organisatie

De stichting

De stichting Wereld Eidag is ontstaan uit de VVV promotie commissie van Barneveld. De commissie is namelijk van mening dat Barneveld met betrekking tot de Wereld Eidag niet achter kan blijven. Sterker nog – voorop moet lopen! Wij hebben zodoende ook een duidelijke missie en visie opgesteld, zodat voor een ieder duidelijk is waar de stichting Wereld Eidag voor staat.

Heeft u specifieke vragen met betrekking tot de stichting en/of haar activiteiten? Neemt u dan contact met ons op.

Missie en visie

Missie

Al jaren wordt in de (vooral) Aziatische landen op de 2e vrijdag van oktober Wereld Eidag gevierd. Een ei wordt daar vooral gezien als belangrijk en gezond voedingsmiddel wat bovendien makkelijk verkrijgbaar en relatief goedkoop is. Aan de wereld eidagen is in Nederland tot 2007 vrijwel geen aandacht besteed en daar brengt de Stichting Wereld Eidag, opgericht in 2008, verandering in.

Visie

De visie van de stichting is Nederland blijvend op de kaart te zetten als het centrum van de kip en het ei in de wereld. Met als basis alle kip, ei en alle daaraan gerelateerde toeleveringsbedrijven zoals verpakkingsindustrie, transport en machinefabrieken. Hoewel vroeger kleinschalig en handmatig begonnen is de huidige pluimvee en hieraan gerelateerde bedrijfstak uitgegroeid tot een efficiënte en high-tech industrie. Een inmiddels internationaal opererende industrie die trots mag zijn op haar producten en diensten en dat dan ook wereldwijd commercieel nog zeker verder kan uitgebouwen.

Het bestuur

Bestuursleden
Voorzitter: Asje van Dijk
Penningmeester: Hugo Bens
Secretaris: Jan Workamp
Bestuurslid: Ada Harthoorn

Adviseurs
Marjan Bouw (mmmEggies)
Anne-Jo Smits (Poultry Expertise Centre)
Wendy Louwen (Poultry Expertise Centre)